Рентгенологія відкриває широкі можливості діагностики, й тому питання ліцензування рентгенологічного обладнання є одним із основних при відкритті медцентру або стоматологічного кабінету. В цій публікації ми з'ясуємо, чому отримання ліцензії є важливим і як її оформити з першого разу.

Ліцензування рентгенологічного обладнання задля безпеки

Рентгенівські лучі часто застосовуються для обстеження та встановлення діагнозу у випадку різних хвороб. Основна перевага такого методу — висока інформативність. Але варто пам’ятати, що доза випромінювання має бути обмеженою, адже перевищення встановлених норм може бути шкідливим як для людини, так і для навколишнього середовища. Саме задля недопущення неконтрольованого використання рентгенівського випромінювання був введений обов’язковий контроль з боку державних органів.

Необхідність ліцензування рентгенологічного обладнання

Відповідно до чинного законодавства України, представники всіх медичних закладів, в яких використовуються прибори такого типу, мають отримати документ під назвою «Ліцензія на провадження діяльності із використання джерел іонізуючого випромінювання».

На сьогодні без процедури попереднього оформлення дозвільних документів можуть використовуватися лише наступні типи рентгенологічної техніки:

  • Прибори, активність яких за окремим радіонуклідом не перевищує 15 рівнів активності або питомої активності;
  • Радіонуклідне устаткування, що відноситься до 5-ї категорії.

Процедура ліцензування рентгенологічного обладнання

Ліцензія МОЗ України на використання даного устаткування оформлюється у встановленому законодавством порядку. Для того, щоб отримати дозвільний документ, заявник має діяти наступним чином:

  • Офіційно зареєструвати техніку та надати її перелік ліцензуючому органу;
  • Подати заяву встановленого зразка до Державної інспекції ядерного регулювання України або її територіального органу;
  • Додати нотаріально засвідченні фотокопії установчих документів, а також документи, які підтверджують відповідність приміщення та матеріальної бази вимогам, встановленим нормами і правилами ядерної та радіаційної безпеки;
  • Підготувати довідку про кваліфікацію персоналу, який буде взаємодіяти із рентгенологічним обладнанням.

Крім того, заявник має надати інформацію про контроль радіаційного виходу рентгенапаратів, тобто їхні дозоформуючі параметри